Δείτε τον ισολογισμό για το οικονομικό έτος 2014 πατώντας  εδώ